CBC_Site_Customer_C

CBC_Site_Your_Client_C

CBC_Site_Retailer_C_02

CBC_Site_DidYouKnow

במה מטפל השיווק הקמעונאי בנקודת המכירה?

•  תכנון מגוון ,פלנוגרמות ומבצעים
•  תכנון והפקת אמצעי נראות, תצוגה וקירור
•  מיתוג נקודות ומתחמים

תכנון מגוון

מכירה מושכלת של סל מוצרים תוך מתן תשומת לב, לסוג נקודת המכירה ולאפיון הקונה הפוטנציאלי.

המטרה היא להבטיח, כי מתקיים קשר הגיוני בין הזמנת המוצר על ידי הקמעונאי לבין המכירה בפועל לקונה, במטרה למקסם את המכר לקונה בנקודת המכירה . הפעולות הבאות ממחישות את הדגשים של השיווק הקמעונאי למקדמי המכירות
•  זיהוי הקונה הפוטנציאלי
•  התאמת סל המוצרים הרלוונטי, תוך שימת דגש על מוצרים מובילים
•  מכירת מגוון המוצרים תוך הדגשת התועלות המגדילות כוח הקנייה

התועלות של עבודה לפי מגוון

• התאמת פורטפוליו מוצרים לקהל היעד
• מניעת מחסור במוצרים (Out of Stock)
• מניעת מוצרים פגי תוקף
• מקסום פוטנציאל המכר לקונה

תכנון פלונגרמה

הפלנוגרמה היא אופן סידור המגוון על המדף

תכנון והפקת אמצעי נראות ותצוגה

השיווק הקמעונאי, דואג מעת לעת לפי בחירתו להציב אמצעים המדגישים את קיומם של המוצרים על המדף וכתוצאה מכך מגבירים את המכר.
השימוש בהם נעשה לצורך קידום מוצרים קיימים או  מוצרים חדשים, בהתאם להחלטות האסטרטגיות של השיווק.

אמצעי הנראות והתצוגה הבולטים הם:

– שלטים (המוצבים בסמוך למוצרים)
–  אריזות מיוחדות
–  פסי מדף
–  מקררים וסטנדים
–  מוטות במה
–  מסכים דיגיטאליים

CBC_Site_Promotion_points_exmples