“אם אתם רוצים אושר ליום – תירשו הון,

אך אם אתם מעוניינים באושר לחיים שלמים:

מיצאו מישהו לעזור לו”

מעורבות חברתית בחברה המרכזית למכירות ולהפצה

אנו כחברה מאמינים שזוהי תמצית המהות של הנושא הקרוי בפי כולנו “אחריות חברתית”, ומהות זו שהיא חלק בלתי נפרד מהתרבות העסקית בישראל, מתחילה בכל אחד ואחת מאיתנו.

“נירים בשכונות”:
הינה מסגרת ערכית חינוכית הרואה עצמה מחויבת ליצירת תהליכים חינוכיים ערכיים משמעותיים אשר יביאו בני נוער בסיכון, להשתלבות בקהילה ובחברה כשווים תוך אימוץ ערכים הומאניים .
רקע: תוכנית הפועלת במסגרת שכונתית ומנסה לנצל את חוזקות העשייה מול בני נוער לטובת פעילות בחינוך לא פורמאלי במסגרת הקהילה.

מטרות התכנית:
•  להעניק לנערים הכלים להתמודד עם מערכות חברתיות מרכזיות ובכללן בתי ספר, צבא ומוסדות להשכלה גבוהה.
•  לאפשר לכל חניך ממשתתפי המיזם להביא לכלל ביטוי את יכולותיו, באופן שיגיע להגשמה ומימוש עצמי מלאים תוך אמון והערכה עצמית.
•  לעודד את החניך לקבל עליו אחריות לשותפות ומעורבות חברתית ולהיות אדם ערכי הפועל ותורם לחברה.
•  לספק מסגרות חינוכיות חברתיות, תומכות ומעודדות שיאפשרו לחניכים השלמת לימודים תיכוניים ועמידה בבחינות הבגרות.
•  להכשיר את החניכים לשרות ערכי ומשמעותי בצה”ל.