קטלוג מוצרים

הקוד הארגוני

כבוד  רגש

מסר  תפוקה

הערכים

הוגנות ויושרה איכות והישגיות

אנושיות ביצועיות דינמיות

החזון

מובילות באמצעות מפגשים

של חוויית שירות, הנאה ותועלת

החברה המרכזית היא ספק השירות המוביל בישראל, המעניק את שירותיו לקמעונאים, לקונים ולמותגים

עוד על השירות

שירות

עיסוק הליבה של החברה הוא מכירת מותגי הקבוצה, השירות המרכזי הוא הפצת המוצרים ללקוחות

עוד על אופי הפעילות

אופי פעילות

מהות זו, שהיא חלק בלתי נפרד מהתרבות העסקית בישראל, מתחילה בכל אחד ואחת מאיתנו

עוד על אחרית חברתית

 אחריות חברתית

:מטה החברה: בני ברק, מוקד המכירות והשירות הארצי: הוד השרון, מרחבי הפצה

עוד על המיקום הגיאוגרפי

מיקום גיאוגרפי

החברה משווקת את מוצרי “החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע”מ”, המובילה בישראל

עוד על החברה

על החברה

האנשים שלנו